از سنگ شکن های سنگ خزنده در گوساله آمریکا و قیمت گذاری استفاده می شود