خرد کردن تجهیزات فرز روش نهایی تولید شن مصنوعی را پیش بینی می کند