استفاده از نوار نقاله ارتعاشی در کارخانه های شیمیایی