قیمت جداگانه مغناطیسی گرادیان با فروش عالی و منحصر به فرد چین